สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดย อ.เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก

จำนวนที่นั่ง:
15 ที่นั่ง
วันที่เปิดให้จอง:
26 พฤศจิกายน 2562 - 07 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน:
07 ธันวาคม 2562
รายละเอียด:

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดย อ.เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก 


* อัพเดทสภาวะเศรษฐกิจโลก World Economic
* มุมมองต่อ SET Index ภาพระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว* อัพเดท SECTOR กลุ่มอุตสาหกรรมเด่น และหุ้นเด่นประจำกลุ่มที่เป็นตัวทำเงิน

หุ้นรายตัว โดย อ.เอกพิทยา Exclusive สำหรับนักเก็งกำไรและผู้ที่เข้าร่วมงานเท่านั้น 
จัดขึ้น ณ บลน.เอกการลงทุน อาคารธะนิยะ ชั้น 4 ห้อง 403 เวลา 9.00-12.00 น.

- บุคคลทั่วไปค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะสมาชิกของเอกการลงทุนฯ ประเภท PLATINUM ,GOLD , SILVER และ ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/ฟิวเจอรส์ กับ บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) ผ่านเอกการลงทุนฯ เท่านั้น

ชื่อ - นามสกุล:
เบอร์โทรศัพท์:
ราคา:
1,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%):
70.00 บาท
ค่าธรรมเนียมบัตร (3%):
32.10 บาท
รวมที่ต้องชำระ:
1,102.10 บาท
วิธีการชำระเงิน: